Politika kvalitete

Temelj kakovosti in uspešnosti poslovanja Vidral d.o.o. se v marketinškem pojmovanju in razumevanju tržišča doseže s strokovnim in perspektivnim kadrom, upravljanjem s stroški, optimalnim planiranjem in fleksibilnostjo v celotnem poslovanju.  

Osnovni elementi poslovanja podjetja so:

Vidral d.o.o. lahko posluje, če kupci kupujejo, kar se doseže s poznavanjem in zadovoljevanjem potreb in želja kupcev ter z zagotavljanjem večje vrednosti kot pri konkurenci. Vidral d.o.o. si želi, da bi bili njegovi zaposleni čim bolj močni in samozavestni, da bi lahko bolje in hitreje od drugih zadovoljili potrebe kupcev. Trajni cilj Vidral-a d.o.o. je izgradnja močne in moderne veleprodaje, ekološko ozaveščene in sposobne za dosego najvišjih ciljev v trgovini, zastopanju, raziskovanju tržišča, predvsem na področju Slovenije.  

Podjetje bo zagotovilo:

• stalno izboljševanje kakovosti kot prioritetnega cilja vseh zaposlenih,

• redno spremljanje in merjenje ter stalno izboljševanje ravni poslovanja Vidral d.o.o.,

• spremljanje, merjenje in stalno izboljševanje zadovoljstva kupcev kot temeljnega merila kakovosti storitev,

• stalno pridobitev in uporabo novih znanj in tehnologij za delo in upravljanje,

• stalno orientacijo glede racionalne uporabe energije in naravnih virov,

• stalno izobraževanje zaposlenih.   

S še boljšim sodelovanjem s kupci in dobavitelji ter z notranjimi izboljšavami pri organizaciji in delu si Vidral d.o.o. želi:

• nenehno izboljševati kakovost poslovanja,

• nenehno razvijati obseg  poslovanja,

• nenehno povečevati poslovno učinkovitost,

• zmanjševati število reklamacij kupcev in dobaviteljev. 

Dragocen inštrument s katerim podjetje Vidral d.o.o. nenehno izboljšuje kakovost storitev so smernice in predlogi kupcev, dobaviteljev in drugih zainteresiranih strani ter svojih zaposlenih. Vidral d.o.o. bo vztrajal pri rednih inovacijah in izboljšavah kakovosti storitev, kot tudi pri vzpodbujanju zaposlenih in drugih zainteresiranih strani, da kreativno delujejo na izboljševanju odnosa do kupca in dobavitelja. 

 

Uprava podjetja Vidral d.o.o.